^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ние сме

ДЕТСКИ ОТДЕЛ регистрира и  обслужва читатели  до 14 годишна възраст. Отделът притежава над 24 хил. тома художествена, учебна и справочна литература от различни отрасли на знанието, периодични издания,  плочи, диафилми, колекция от DVD и компактдискове,.

                Фондовете са разкрити в тяхната пълнота чрез поддържана система от каталози и тематични картотеки.

Справочният фонд и периодичните издания се ползват в читалнята, а всички останали могат да се заемат за дома. На разположение на читателите са компютри за самостоятелна работа в локална мрежа и в Интернет. Чрез тях е осигурен достъп до електронните бази данни на библиотеката, както и до електронни библиотечни и интернет ресурси. С учениците се организират уроци за получаване на библиотечно-библиографски знания.

Детският отдел осъществява своята дейност чрез организиране на съвместни изяви с детски и учебни заведения, с неправителствени организации и творчески съюзи.

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.